Ledenadministratie

Een vereniging als WIK kan natuurlijk ook nieuwe (jeugd-)leden gebruiken voor de verschillende sporten.  Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact op met onze ledenadministratie, ledenadministratie@wik-bovensmilde.nl.

Aanmeldingformulier

Afdeling ledenadministratie neemt alleen aanmeldingen via het te downloaden formulier in behandeling! Dit formulier is eventueel ook aan te vragen bij ledenadministratie@wik-bovensmilde.nl

Dit aanmeld formulier graag uitprinten en ingevuld in de brievenbus doen in de centrale hal van De Spil, uiteraard kunt u hem ook bezorgen bij één van de bestuursleden.

Opzeggingen

Opzeggingen van het lidmaatschap zijn per kwartaal en dient schriftelijk bij de ledenadministratie worden gedaan. Deze opzegging dient voor de eerste van de maand binnen te zijn.